Átkattintok a kategóriákra Átkattintok a kosárra Átkattintok a navigációra

Nem érdekelnek a kedvezmények és akciók, szeretném elrejteni a sávot.

Általános szerződési feltételek - 4camping

ForCamping s.r.o.
Bejegyezve a prágai Városi Bíróságon - C 194007 
Praga 18 - Letňany, Veselská 699, 199 00
IČ: 24295825, CIF: CZ24295825

az internetes áruházban történő értékesítésre vonatkozóan a következő címen: www.4camping.hu

Felelős személy: Ing. Petr Burian

 

1.Bevezető rendelkezések

1.1.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "szerződési feltételek") a ForCamping s.r.o.-ra vonatkoznak, melynek székhelye: Veselská 699, 199 00 Praha 18 - Letňany, cégjegyzékszám: 24295825, nemzetközi adószáma: CZ242958252, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett C 182138 számú cégjegyzékbe (a továbbiakban: Eladó), a 89/2012. sz. törvénycikk, a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 1751. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban szabályozza a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az Eladó és a Vevő között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kapcsán vagy annak alapján keletkeznek.

 

Az online áruházat az Eladó a www.4camping.hu címen található weboldalon (a továbbiakban: "Online áruház") üzemelteti.

1.2.

A Vevő vagy a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. sz. törvény 2. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti Vevő-fogyasztó (a továbbiakban: "Vevő-fogyasztó"), vagy olyan Vevő-vállalkozó, aki a szerződés megkötésekor és teljesítésekor üzleti tevékenysége keretében jár el (a továbbiakban: "Vevő-vállalkozó").

A Vevő-Fogyasztó és a Vevő-Vállalkozó a továbbiakban együttesen "Vevő".

1.3.

Az üzleti feltételek rendelkezései a vételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződés és az Általános Szerződési Feltételek cseh nyelven készültek. Az adásvételi szerződést magyar nyelven lehet megkötni.

1.4.

Az eladó módosíthatja vagy ki is egészítheti az üzleti feltételeket. Ez a rendelkezés nincs kihatással azokra a jogokra és kötelességekre, amelyek az üzleti feltételek korábbi változatának hatálya során léptek fel.

2.

Felhasználói fiók

2.1

 A Vevő a weboldalon történt regisztrációja alapján hozzáférhet a saját felhasználói felületéhez. A vevő a saját felhasználói felületéről (a továbbiakban "felhasználói fiók”) rendelhet árut. Ha felhasználói fiókot hoz létre nálunk, akkor egyúttal automatikusan élvezheti a 4camping eXtra előnyeit is, további információkért kérjük, tekintse meg weboldalunkat és a 4camping eXtra szabályzatát. Amennyiben az üzlet webes felülete lehetővé teszi, a Vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül az online áruházban.

2.2.

 A weboldalon történő regisztráció és a rendelés során a Vevő köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat frissíteni, ha azok megváltoznak. A Vevő által a felhasználói fiókban és a rendelés alkalmával megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

2.3.

A felhasználói fiókhoz való hozzáférés egy felhasználónévvel és jelszóval biztosított. A Vevő köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni.

2.4.

A vevő nem jogosult harmadik félnek lehetővé tenni a felhasználói fiókja használatát.

2.5.

Az Eladó jogosult a felhasználói fiókot törölni, különösen, ha a Vevő 12 hónapnál hosszabb ideig nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésből (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is) eredő kötelezettségeit, vagy megsérti a 4camping eXtra szabályzatát.

2.6.

A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem kell, hogy állandóan hozzáférhető legyen, főként tekintettel az eladó hardver- és szoftverfelszerelésének szükséges karbantartására, illetve a harmadik felek hardver- és szoftverfelszerelésének szükséges karbantartására.

3.

Vételi szerződés megkötése

3.1

A webáruház felületén elhelyezett valamennyi árubemutatás tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles vételi szerződést kötni erre az adott árura vonatkozóan.

A Polgári Törvénykönyv § 1732 határozatának 2 bekezdése nem alkalmazandó.

3.2

A webáruház felülete információt tartalmaz az áruról, beleértve az egyes árucikkek árait is.

Az árucikkek feltüntetett árai az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat is tartalmazzák.

Az árucikkek árai addig maradnak érvényben, amíg a webáruház webfelületén fel vannak tüntetve.

3.3.

A webáruház webfelülete az áru csomagolásával és kézbseítésével kapcsolatos költségekről is tartalmaz információt.

A webáruház felületén feltüntetett, az áru csomagolásával és leszállításával kapcsolatos költségek csak azokban az esetekben érvényesek, ha az áru Magyarország területén kerül kézbesítésre.

3.4.

Az termékek megrendeléséhez a vevőnek ki kell töltenie a megrendelőlapot.

A megrendelőlap főként az alábbi információt tartalmazza:

a megrendelt áru (a megrendelt árut a vevő "behelyezi" az elektronikus kosárba), az áru vételárának fizetési módja, a megrendelt áru szállításának kívánt módjára vonatkozó információk, és

az áruk szállításával kapcsolatos költségekről szóló információk (a továbbiakban együttesen "Megrendelés").

3.5.

A megrendelés elküldése előtt az eladónak lehetősége van a vevő adatainak ellenőrzésére és módosítására, amelyeket a vevő a megrendeléskor elmentett, és egyúttal lehetősége van arra is, hogy azon hibás adatokat amik a megrendelés megadása során keletkeztek, megállapítsa és kijavítsa.

A vevő a megrendelést a „Befejezem a rendelést” gombra kattintva küldi el az eladónak.

A megrendelésben feltüntetett adatokat az eladó helyesnek tekinti.

Az Eladó a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul e-mailben visszaigazolja a Vevőnek, hogy az adásvételi szerződés létrejött, a Vevő felhasználói felületen vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: "Vevő e-mail címe").

3.6.

Az Eladó mindig jogosult a megrendelés jellegétől függően (árumennyiség, vételár összege, feltételezett szállítási költségek) felkérni a vevőt a megrendelés további megerősítésére (például írásban vagy telefonon keresztül).

3.7.

Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó elektronikus levélben küld a Vevőnek a Vevő elektronikus levelezési címére.

3.8.

Az Eladó jogosult a megkötött szerződéstől az áru leszállítását megelőzően bármikor elállni, különösen, ha harmadik személy által okozott okok miatt nem tudja az árut ésszerű időn belül a Vevőnek leszállítani, vagy ha az áru már nem készül el, vagy nem kerül leszállításra, vagy ha nyilvánvalóvá válik, hogy a Vevő megszegte az Eladóval korábban megkötött szerződést.

Ha a vevő már kifizette a vételárat, az visszatérítésre kerül.

3.9.

A vevő beleegyezik, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távközlési eszközöket használjon.

A vevőnél az

adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távoli kommunikációs eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a vevő maga viseli, és ezek a költségek nem térnek el az alapdíjtól.

3.10.

Az áru kiszállításáig a vevőnek lehetősége van a megrendelés lemondására telefonon vagy e-mailben az ügyfélszolgálaton keresztül.

3.11.

Abban az esetben, ha az eladó nyilvánvaló hibája miatt az online áruházban az áru ára téves (indokolatlanul alacsony), az eladó jogosult a hiba kijavítására (az ár megváltoztatására) még a vevő megrendelésének leadása után is.

A vevőnek azonban bele kell egyeznie a javításba.

Ha a vevő nem ért egyet a javítással, az eladó jogosult a megrendelést törölni.

4.

Az áru ára és fizetési feltételek

4.1.

Az áru árát és az áru szállításával kapcsolatos esetleges költségeket a vételi szerződés alapján a vevő a következő módon fizetheti meg az eladónak:

készpénzzel vagy hitelkártyával az eladó üzleteiben;

utánvétellel, készpénzben vagy bankkártyával a vevő által a megrendelésben meghatározott helyen;

átutalással az Eladó 11600006 - 00000000 - 84063832 számú számlájára (a továbbiakban: "Eladó számlája");

4.2.

A vevő a vételárral együtt köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben.

Amennyiben ez nincs másként feltüntetve, a vételár alatt értjük az áruszállítással kapcsolatos költségeket is.

4.3.

Készpénzes fizetés vagy utánvételes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő.

Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár a vételi szerződés megkötéséről számított 10 napon belül esedékes.

4.4.

Nem készpénzes fizetés esetén a vevő a tranzakció során köteles az áru befizetésekor a fizetés változó szimbólumát feltüntetni.

Nem készpénzes fizetés esetén a vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeget az eladó számláján jóváírják.

4.5.

Az eladó jogosult, főként abban az esetben, ha a vevő részéről nem kerül sor a megrendelés további megerősítésére (a 3.6. cikk), a teljes vételár megfizetését igényelni még az áru vevőnek történő elküldése előtt.

A Polgári Törvénykönyv § 2119 határozatának 1 bekezdése nem alkalmazandó.

4.6.

Az Eladó által a Vevőnek az áruk árából nyújtott árengedmények nem vonhatók össze.

4.7.

Az Eladó számlát állít ki a Vevőnek.

Az Eladó általános forgalmi adót fizet.

Az adóbizonylatot - számlát az eladó a vevőnek az áru vételárának megtérítése után állítja ki, és elektronikusan küldi meg a vevőnek annak e-mail címére.

4.8.

A bevételek nyilvántartásáról szóló törvény szerint az eladó köteles számlát kiállítani a vásárlónak.

Ezzel egyidejűleg köteles a beérkezett értékesítést az adóhatóságnál online regisztrálni; technikai hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

4.9.

Az áru személyes átvétele és az üzletben történő fizetés esetén az árut 5 munkanapig tartjuk fenn a vevő számára.

Ezen időszak után a megrendelést töröljük.

5.

Elállás a vételi szerződéstől

5.1.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a (cseh) Polgári Törvénykönyv 1837. §-ának rendelkezései szerint a Vevő kívánsága szerint vagy a Vevő személye számára módosított áru szállítására vonatkozó szerződéstől, a romlandó áru szállítására vonatkozó szerződéstől, valamint a romlandó árutól többek között nem lehet elállni, olyan áru szállítására irányuló szerződésből, amelyet a szállítást követően más áruval visszafordíthatatlanul összekevertek, olyan zárt csomagolású áru szállítására irányuló szerződésből, amelyet a fogyasztó kivett a csomagolásból, és amelyet higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, valamint hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítására irányuló szerződésből, ha a fogyasztó az eredeti csomagolást megrongálta.

A használat, a szennyezettség és a szennyeződés mértéke figyelembe vehető, és csak az arányos összeg kerül visszatérítésre.

5.2.

Hacsak nem az 5.1. cikkben említett esetről vagy más olyan esetről van szó, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a fogyasztónak joga van az adásvételi szerződéstől az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül elállni a Polgári Törvénykönyv 1829. szakaszának (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több rész szállítása, ez a határidő az utolsó áruszállítás átvételének napjától kezdődik.

Ha az áruval együtt ajándékot is adtak, az ajándékozási szerződés azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ajándék tekintetében hatályát veszti, és a fogyasztó köteles az ajándékot az áruval együtt visszaküldeni.

5.3.

Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az adásvételi szerződés eleve érvényét veszti.

Az árut vissza kell küldeni az eladónak a szerződéstől való elállás napjától számított tizennégy (14) napon belül.

Ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, viseli az áruknak az eladóhoz történő visszaküldésének költségeit, még akkor is, ha az árukat jellegük miatt nem lehet normál postai úton visszaküldeni.

5.5.

A vevő tudomásul veszi, hogy a vételi szerződés visszavonása esetén a fogyasztónak joga van a legalacsonyabb ajánlattal rendelkező szállítási módot választania a visszaküldéshez.

5.6.

Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az Eladó a Fogyasztótól kapott pénzösszeget a Fogyasztónak az adásvételi szerződéstől való elállásától számított tizennégy (14) napon belül visszautalja.

Az Eladó jogosult arra is, hogy a fogyasztó által nyújtott teljesítést már az áru visszaküldésekor vagy más módon visszaadja, ha a fogyasztó beleegyezik, és nem merülnek fel további költségek.

Ha a vevő eláll a vételi szerződéstől, az eladó nem köteles a vevőnek még azelőtt visszatéríteni a pénzösszeget a vevőnek, hogy a vevő visszaadja neki az árut, vagy igazolja, hogy az árut elküldte az eladónak.

5.7.

A vevő felel az eladóval szemben az áru értékének minden olyan csökkenéséért, amely az áru olyan kezeléséből ered, amely nem szükséges ahhoz, hogy a vevő megismerje az áru jellegét, tulajdonságait és működését.

Az árun keletkezett kármegtérítési igényt az eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a vevő

igényével szemben a vételár visszatérítésére.

Abban az esetben, ha a vevő olyan áruk vásárlására jelentkezett, amelyek tekintetében eláll a szerződéstől, a kedvezménykupont (vagy más kedvezményt) igénybe vevő vásárlónak visszatérítik a visszaküldött áru vételárát az ugyanazon megrendelésben szereplő összes árura alkalmazott kedvezmény arányának megfelelően.

 

5.8.

A vevő - vállalkozó, jogosult az adásvételi szerződéstől elállni a módosított 89/2012. sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv általános rendelkezései szerint.

6.

Áruszállítás és átadás

6.1.

Az esetben, ha a szállítási mód a vevő különleges igénye alapján kerül szerződésben

lefektetésre, a vevő viseli az ilyen szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségek

kockázatát.

6.2.

Ha a vételi szerződés értelmében az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben

meghatározott helyre szállítani, a vevő köteles az árut a leszállításkor átvenni.

6.3.

Az esetben, ha a vevő részéről fennálló okokból ismételten vagy más módon szükséges az árut kézbesíteni, mint ahogy az megállapodásra került a megrendelésben, a vevő köteles

megtéríteni az ismételt árukézbesítéssel, illetve az ilyen más kézbesítési móddal kapcsolatos

költségeket.

6.4.

Az áru átvételekor a szállítmányozótól a vevő köteles ellenőrizni az árucsomagolás

sértetlenségét, és bárminemű hiba esetén ezt haladéktalanul közölni a szállítmányozóval.

Az esetben, ha a csomagolás megbontása a küldeménybe történő illetéktelen behatolás jeleit mutatja, a vevő nem köteles a szállítmányozótól átvenni a küldeményt.

6.5.

A felek további jogait és kötelességeit az áru szállítmányozása során az eladó különleges

szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben ezek kiadásra kerültek.

7.

Hibás teljesítésből eredő jogok

7.1.

A szerződő felek hibás teljesítésből adódó jogait és kötelességeit az alkalmazandó általánosan kötelező jogszabályok szabályozzák (főképp a cseh Polgári Törvénykönyv 2095-2117. §, 2158-217. §, 2174-2174. § és 634/1992 számú törvényei és azok későbbi módosulatai).

7.2.

Az eladó felel a vevőnek azért, hogy az adott áru az átvétel során nem hibás.

Az eladó főként azért felel a vevőnek, hogy abban az időszakban, amikor a vevő az árut átvette:

az áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, és amennyiben az ilyen tulajdonságra vonatkozó megállapodás hiányzik, amelyet az eladó vagy a gyártó leírt vagy a vevő elvárt tekintettel az áru jellegére és az általuk folytatott

reklám alapján,

az áru alkalmas arra a célra, amelyet felhasználási célként az eladó feltüntet vagy amelyre az adott árut általában használják,

az áru minőségében vagy kivitelezésében megfelel az elfogadott mintának vagy mintadarabnak, ha a minőséget vagy kivitelezést az elfogadott minta vagy mintadarab alapján határozták meg, az áru megfelelő mennyiségben, méretben vagy tömegben van, és az áru megfelel a jogszabályi követelményeknek.

7.3.

Az üzleti feltételek 7.2. cikkében meghatározott rendelkezések nem kerülnek alkalmazásra az alacsonyabb áron értékesített árunál arra a hibára, amely miatt az alacsonyabb ár

meghatározásra került, az elhasználódott árura, amelyet a szokásos használat okozott, a

használt árunál a használat vagy az elhasználódás mértékének megfelelő hibára, amellyel az

áru rendelkezett a vevő általi átvételkor, vagy ha ez az áru jellegéből adódik.

7.4.

A vevő a hibás teljesítéssel kapcsolatos jogait az itt felsorolt 4camping áruházakban vagy postai úton az alábbi címre történő megküldésével érvényesíti:  Login Business Park, Packeta Hungary Kft ID: 96704144 - 4camping.hu, 1044 Budapest, Ezred utca 2. B2/11

 

 

A reklamáció érvényesítésének a pillanata az az időpont amikor az eladó tudomást szerzett a reklamációról.

7.5.

A felek egyéb jogait és kötelezettségeit, amelyek az eladó hibákért való felelősségével kapcsolatosak, az eladó panaszszabályai szabályozhatják.

7.6

A vevő - fogyasztó hibás teljesítéséből eredő jogok

Ha a termék hibás, a vevő kérheti annak visszavételét.

Választása szerint kérheti egy új, hibátlan termék szállítását vagy a annak javítását, kivéve, ha a hiba elhárításának választott módja lehetetlen vagy a másik módszerhez képest aránytalanul költséges; ezt különösen a hiba jelentőségére, a termék hiba nélküli értékére és arra tekintettel kell értékelni, hogy a hiba a vevő számára jelentős nehézség nélkül elhárítható-e a másik módszerrel.

Az eladó megtagadhatja a hiba kijavítását, ha az lehetetlen vagy ésszerűtlenül költséges, különösen a hiba jelentőségét és azt az értéket figyelembe véve, amelyet a termék a hiba nélkül képviselne.

Az Eladó köteles a hibát a hiba jelzését követő ésszerű időn belül úgy kijavítani, hogy az ne okozzon jelentős kellemetlenséget a Vevőnek, figyelembe véve a dolog jellegét és azt a célt, amelyre a Vevő a dolgot vásárolta.

Az eladó a hiba elhárítása érdekében saját költségén átveszi a terméket.

A Vevő ésszerű árengedményt követelhet, vagy elállhat a szerződéstől, ha az Eladó megtagadta a hiba elhárítását, vagy nem a fenti rendelkezéseknek megfelelően hárította el azt, vagy a hiba ismétlődik, vagy a hiba lényeges szerződésszegést jelent, vagy az Eladó nyilatkozatából vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a hibát nem lehet ésszerű időn belül vagy a Vevő számára jelentős nehézségek nélkül elhárítani.

Az ésszerű árengedményt a hibátlan termék és a vevő által átvett hibás termék értéke közötti különbségként határozzák meg.

A vevő nem állhat el a szerződéstől, ha a hiba jelentéktelen.

Ha a vevő eláll a szerződéstől, az eladó haladéktalanul visszatéríti a vételárat a vevőnek, miután megkapta a terméket, vagy miután a vevő igazolta, hogy a terméket elküldte.

8.

A szerződő felek további jogai és kötelességei

8.1.

A vevő az áru tulajdonjogát annak átvételekor szerzi meg.

8.2.

A vételi szerződésekből eredő fogyasztói perek peren kívüli rendezésére a Cseh Kereskedelmi Felügyelőhatóság jogosult, amelynek székhelye: Štěpánská 567/15, Praha 12000, cégjegyzékszám: 00020869, weboldala: https://www.coi.cz/en/.

 

Az adásvételi szerződés alapján felmerülő viták rendezésére lehet használni a https://www.coi.cz/en/alternative-dispute-resolution-for-consumer-disputes-adr/ oldalon található online vitarendezési platformot az eladó és a vevő között.

8.3.

Az eladó az áru értékesítésére vállalkozói engedély alapján jogosult.

A vállalkozói ellenőrzést a saját hatáskörén belül az illetékes vállalkozói hivatal végzi.

A személyes adatok védelmét a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatal végzi.

A Cseh kereskedelmi felügyelet a kijelölt terjedelmen kívül többek között a PTK 634/1992. sz., a fogyasztóvédelemről szóló törvény és annak későbbi módosulatainak betartását is felügyeli.

 

8.4.

A vevő ezúton vállalja a polgári törvénykönyv 1765. szakaszának (2) bekezdése szerinti körülmények megváltozásának kockázatát.

9.

Személyes adatok védelme

9.1.

A természetes személy vagyis a vevő személyes adatainak védelméről a 101/2000. számú, a személyes adatok védelméről szóló törvény és annak egyes jogi módosításai gondoskodnak.

9.1.1.

Az eladó rendelkezik adatkezelési nyilvántartási számmal:

00047495.

9.2.

A Vevő hozzájárul a következő személyes adatok kezeléséhez: név és vezetéknév, lakcím, azonosító szám, adóazonosító szám, e-mail cím, telefonszám (a továbbiakban együttesen: "személyes adatok").

9.3.

A vevő hozzájárul ahhoz, hogy az eladó a személyes adatokat az adásvételi szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint a felhasználói fiók fenntartása céljából kezelje.

A vevő beleegyezik személyes adatainak feldolgozásához mégpedig marketing (információs és kereskedelmi üzenetek küldése) céllal, abban ez esetben ha nem választ másik lehetőséget.

A személyes adatok e cikk szerinti teljes feldolgozására vonatkozó hozzájárulás nem olyan feltétel, amely önmagában lehetetlenné tenné a vételi szerződés megkötését.

9.4.

A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait (a regisztráció során, a felhasználói fiókjában, a webáruház webes felületén történő megrendeléskor) helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, és köteles az Eladót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a személyes adataiban bekövetkezett változásokról.

9.5.

Az eladó megbízhat egy harmadik felet, mint adatfeldolgozót a vevő személyes adatainak feldolgozásával.

Az árut szállító személyeken kívül az eladó a személyes adatokat a vevő előzetes beleegyezése nélkül nem adja át harmadik félnek.

9.6.

A személyes adatokat határozatlan ideig fel lehet dolgozni.

A személyes adatok elektronikusan, automatizált módon vagy nyomtatott formában, nem automatizált módon kerülnek feldolgozásra.

9.7.

A vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, valamint megfelelő tájékoztatás mellett, személyes adatait önkéntesen nyújtja rendelkezésünkre.

9.8.

Amennyiben a Vevő úgy véli, hogy az Eladó vagy az Adatfeldolgozó (9.5. cikk) a személyes adatait a Vevő magán- és magánéletének védelmével ellentétes módon vagy a törvénybe ütköző módon kezeli, különösen, ha a személyes adatok a feldolgozás célját tekintve pontatlanok, magyarázatot kérhet az Eladótól vagy az Adatfeldolgozótól.

9.9.

A vevő a felhasználói fiókba való bejelentkezés után megváltoztathatja és ellenőrizheti adatait, valamint kérheti a személyes adatainak eltávolítását elektronikus úton. Kérelmét a rendelesek@4camping.hu címre küldje el.

10.

Kereskedelmi közlemények küldése

10.1.

Ügyfeleink személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra.

A személyes adatok kezelésére és a kereskedelmi kommunikáció küldésére vonatkozó szabályokat a személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályzatunk tartalmazza.

 

10.2.

Az ügyfeleknek kereskedelmi közleményeket küldünk ügyfél e-mail címére, amelyekben kapcsolódó árukat vagy szolgáltatásokat kínálunk (kereskedelmi közlemények ügyfeleknek).

Az e-mail cím személyes adatnak minősül, és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ES irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kerül feldolgozásra kereskedelmi kommunikáció küldése céljából, amely a hasonló termékeink és szolgáltatásaink népszerűsítéséhez fűződő jogos érdekünkön alapul.

Az ügyfél bármikor leiratkozhat a kereskedelmi közleményekről.

10.3.

Úgynevezett cookie-kat használunk, amelyeket végkészüléken tárolhatunk (hozzájárulás alapján vagy jogos érdekeink védelme érdekében).

Az ügyfelek közvetlenül a weboldalunkon állíthatják be preferenciáikat.

11.

Kézbesítés

11.1.

A Vevő a felhasználói fiókjában megadott vagy a Vevő által a megrendelésben megadott e-mail címre kézbesíthető.

Fogyasztói vitarendezés

Panaszok.

Az ügyfélpanaszokat peren kívül a rendelesek@4camping.hu e-mail címen és a +36 1 850 8553-as telefonszámon keresztül kezeljük.

Peren kívüli vitarendezés.

A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, cégjegyzékszám: 00020869, Internetcím: https://www.coi.cz/en/.

 

Az adásvételi szerződésből eredő, a vásárló és az eladó között felmerülő viták rendezésére a http://ec.europa.eu/consumers/odr weboldalon található online vitarendezési platformot lehet használni.

Cseh Köztársaság Európai Fogyasztói Központja.

Az Európai Fogyasztói Központ (Cseh Köztársaság), székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internetcím: https://evropskyspotrebitel.cz/en/, a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (az online vitarendezésről szóló rendelet) szerinti kapcsolattartó pont.

12. Záró rendelkezések

12.1.

Amennyiben az adásvételi szerződéssel keletkezett jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet is tartalmaz, akkor a felek megegyeznek, hogy a viszonyt a cseh jogszabályok rendezik.

Ez nem érinti a fogyasztónak az általános érvényű jogszabályokból eredő jogait.

12.2.

Ha az üzleti feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy ilyenné

válik, az érvénytelen rendelkezést egy olyan rendelkezés váltja fel, amelynek tartalma a lehető legnagyobb mértékben közelít az érvénytelen rendelkezéshez.

Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

 

Az adásvételi szerződés vagy az Általános Szerződési Feltételek módosítása és kiegészítése írásbeli formát igényel.

12.3.

Az Eladó jogosult a Panaszkezelési eljárás módosítására, és ebben az esetben köteles a Vevőt a módosítás hatályba lépése előtt időben tájékoztatni az ilyen módosításokról.

12.4.

A jelen Panaszkezelési Szabályzat által nem szabályozott jogviszonyokra a módosított 89/2012. sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv és a módosított 634/1992. sz. törvény a fogyasztóvédelemről vonatkozik.

12.5.

Az eladó kapcsolattartó adatai:  ForCamping s. r. o., Veselská 699 Praha 199 00 – Letňany, elektornikus posta: rendelesek@4camping.hu,  telefon:+36 1 850 8553

Cím a termékek cseréjéhez, visszaküldéséhez:

A reklamáció során kérjük küldje el a hiba leírását, nyugtát és ha erre van mód fotódokumentációt.

Személyesen: Csomagküldő.hu feladóhelyein keresztül ID: 96704144 - 4camping

Postai úton: Login Business Park (Csomagküldö.hu), ID: 96704144 - 4camping.hu Budapest 1044, Ezred utca 2. B2/11, Magyarország

 

Töltse le az Általános Szerződési Feltételeket:

Általános Szerződési Feltételek 2023. március 9-től

Általános Szerződési Feltételek 2023. március 9-ig