Átkattintok a kategóriákra Átkattintok a kosárra Átkattintok a navigációra

Nem érdekelnek a kedvezmények és akciók, szeretném elrejteni a sávot.

Információ a személyes adatok marketing célú feldolgozásáról

Személyes adatok feldolgozása esetén, amely az érintettek beleegyezésén alapul, kereskedelmi üzenetek küldése és más internetes kereskedői közvetlen marketing tevékenység céljából.

 

1. AZ ADATKEZELŐ KAPCSOLATTARTÓ ADATAI ÉS AZONOSSÁGA

1.1. Személyes adatainak kezelője a ForCamping s.r.o. kereskedelmi vállalat. Székhely: Podedvorská 1470. Praha 9 Bejegyezve a Prágai Városi Bíróságnál: C 194007, Statisztikai számjel: 242 95 825. (A továbbiakban csak adatkezelő.) 

1.2. Az adatkezelő elérhetőségei: kézbesítési cím - Sokolovská 250, 190 00 Praha 9, email cím: objednavky@forcamping.cz, telefon +420 773 688 5­38.

1.3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt. 

 

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ JOGALAP

2.1 2.1. Személyes adatai feldolgozásának jogi alapját hozzájárulása képezi melyet megadott nekünk, összhangban az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 rendeletével valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezésével (a továbbiakban csak „rendelet“).

 

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

3.1. Személyes adatai feldolgozásának célja, hogy az adatkezelő üzlettel kapcsolatos üzeneteket küldhessen és egyéb marketing tevékenységet folytathasson Önnel kapcsolatban.

3.2. A 22-es rendelet értelmében az adatkezelőnek nincs lehetősége automatikus, egyedi döntéshozatalra.

 

4. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK HATÁRIDEJE

4.1. Az adatkezelő a személyes adatokat 10 évig tárolhatja, vagy ameddig vissza nem vonja beleegyezését a személyes adatainak (e célból történő) feldolgozásához.

 

5. SZEMÉLYES ADATAINAK EGYÉB ÁTVEVŐI

5.1. Személyes adatainak egyéb átvevői azok lehetnek akik marketing tevékenységet végeznek az adatkezelő számára. 

5.2. Az adatkezelő nem továbbíthatja személyes adatait harmadik országnak (nem uniós országnak) vagy nemzetközi szervezetnek.

 

6. ADATOKKAL KAPCSOLATOS JOGOK

6.1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Önnek joga van kérni az adatkezelőtől személyes adataihoz való hozzáférést, a személyes adatok javításának vagy törlésének jogát, vagy azok feldolgozásának korlátozását, a személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás jogát és a személyes adatok hordozhatóságához való jogot.

6.2. Önnek joga van bármikor visszavonni az adatkezelőnek adott hozzájárulását a személyes adatainak feldolgozásához. Ez azonban nem érinti a személyes adatok feldolgozásának a beleegyezés visszavonását megelőző jogszerűségét. A személyes adati feldolgozásához hozzájáruló beleegyezésének visszavonását az alábbi emailcímre küldött emailben kérheti: objednavky@forcamping.cz.

6.3. Ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak felhasználása vagy a rendelet meg lett sértve, joga van panaszt benyújtani a Felügyeleti Hatósághoz.

6.4. Ön nem köteles személyes adatokat szolgáltatni. Személyes adatainak megadása nem törvényi vagy szerződéses követelmény és nem feltétel a szerződés megkötéséhez. 

Önnek bármikor joga van arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak közvetlen marketing céljából történő feldolgozásával kapcsolatban, beleértve a profilalkotást is, amennyiben a profilozás a közvetlen marketingre vonatkozik. Ha ellenzi a személyes adatainak közvetlen marketing célú feldolgozását, a személyes adatait a továbbiakban nem fogják feldolgozni.